Series

Nhật ký mây, lộn, bug bounty

Nói về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chuyện gì cũng dính đến bounty hoặc công việc =))

Articles in this series

Trả lời cho câu hỏi: "Tại sao sinh ra series này?"
Tản mạn về một vài nền tảng Bug Bounty đã bước qua đời mình
Mình không sinh ra để làm Bug Bounty Hunter  !!! Bạn cũng thế 🐧
Làm thế nào để thất bại một cách thành công
Một lỗ hổng, một câu chuyện riêng, một vẻ đẹp riêng: Em SQLi ngọt nước
Một lỗ hổng, một câu chuyện riêng: #3